Erasmus + stipendije Pamukkale univerziteta (Turska) za studente u ljetnom semestru akademske 2018/2019.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.01.2019.godine

 
Obavještavamo vas da je Pamukkale univerzitet, Denizli iz Turske, objavio Konkurs za dodjelu dvije stipendija studentima prvog,drugog i trećeg ciklusa Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2018/19 godine.


Dokumentacija koju je potrebno priložiti je sljedeća:


1.Prijavni obrazac
2.Fotografija (veličina kao za pasoš)
3.Prijedlog Ugovora o učenju (Learning Agreement) za odabir predmeta koje ćete pohađati na Univerzitetu Pamukkale potražite na web stranici:
   https://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/DereceProgram.aspx?lng=2
4.Transkript ocjena (Transcript of Records – prevedeno od strane sudskog tumača na engleski jezik)
5.Certifikat o poznavanju jezika (Engleski jezik/Turski jezik B1)
6.Kopija pasoša
7.Identifikacijski obrazac

 

Rok za dostavljanje prijava je 15.02.2019.godine.


Više informacija o načinu apliciranja možete pronaći na sljedećoj web stranici:
http://www.pau.edu.tr/uluslararasi/en/sayfa/incoming-students-2