Erasmus + stipendije Univerziteta Granada

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.02.2016. godine
Univerzitet Granada objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2016/17 godine.

Konkurs je otvoren za studente I i III ciklusa studija za sve ponuđene studijske programe na Univerzitetu Granada.


Više informacija o ponuđenim studijskim programima možete pronaći na slijedećem linku:
https://www.ugr.es/en/pages/centros/facultades

Za studente prvog ciklusa studija dodijeljuju se 3 stipendije u trajanju od 5 mjeseci, a za studente III ciklusa 1 stipendija u trajanju od 6 mjeseci. Stipendija obuhvata putne troškove i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Krajnji rok za apliciranje je 15. april 2016. godine. Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijavni formular
2. Kopija pasoša
3. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) na engleskom jeziku
4. Kopija diplome ( BA, MA ) za kandidate koji se prijavljuju za III ciklus
5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement (studenti) na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi  konačnu verziju
7. Dokaz o poznavanju jezika
8. Nominacijsko pismo – ovaj dokument izdaje vaš matični fakultet/akademija Univerziteta u Tuzli u  kojem se kandidatu daje podrška prilikom prijavljivanja.

Studenti su obavezni dostaviti dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika, zavisno od odabranog studijskog programa i jezika na kojem se izvodi (minimalno nivo B1).


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528