Erasmus+ Facebook chat pod nazivom "Šta je plus u Erasmus+?"

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 08. 05. 2015.
Obavještavamo vas da Generalna direkcija odgovorna za obrazovanje i kulturu u okviru Evropske komisije 11. maja. 2015. godine organizuje Erasmus+ Facebook chat pod nazivom "Šta je plus u Erasmus+?".


Cilj ove aktivnosti je da se zainteresovanima pruže opšti odgovori na tehnička pitanja vezana za Erasmus+ program.


Erasmus+ je novi program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. godine.


Ciljevi programa su poboljšanje vještina i zapošljivosti, modernizacija obrazovanja, osposobljavanje i zapošljavanje mladih.


Program će trajati sedam godina, a za njega je predvidjen proračun od 14,7 milijardi eura, što je 40 % više od trenutne potrošnje.


Chat će biti aktivan od 11 do 12 sati na link-u:  www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme