ERASMUS MUNDUS konkurs za stipendije za doktorske studije

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 05.11.2013. god.

 
 U okviru obrazovnog programa Evropske komisije ERASMUS MUNDUS raspisan je konkurs za dodjelu deset stipendija za doktorske studije u trajanju od tri godine koji možete preuzeti na
http://www.erasmusmundus-gem.eu/files/sitepages/.138/Short%20Call%202013-14.pdf

Rok za prijavu je 20. 12. 2013. godine.

Više informacije u vezi sa predmetnim konkursom, takođe možete naći na www.erasmusmundus-gem.eu


Konkurs otvoren do: 20.12.2013.godine
Oblast: Različite oblasti