Prijavite se za stipendije za Evropski Forum Alpbach 2015

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.02.2015. god. 

 

 Poziv za prijave na program stipendiranja za odlazak na Evropski Forum Alpbach u Austriji, jednu od najuglednijih evropskih konferencija, otvoren je do 31.03.2015. godine za sve mlade osobe iz naše zemlje, do 30 godina starosti.

Evropski Forum Alpbach – EFA (Austrija), jedna je od najuglednijih evropskih interdisciplinarnih konferencija, sa dugom tradicijom, još od 1945. godine. Kroz organizovana predavanja i simpozije na najvišem nivou svake godine okupi preko 4.000 učesnika uključujući Nobelovce, uvažene profesore, eksperte, političare te i brojne mlade osobe kroz vlastiti program stipendiranja. Ove godine će se održati u periodu od 19. augusta do 04. septembra 2015. godine¸ u Austriji na temu “InEquality“. Sa obogaćenim programom i dodatnim sadržajem povodom svog 70. rođendana Forum ove godine nudi mnogo toga što ne smijete propustiti!

Poziv za prijave na program stipendiranja otvoren je do 31. marta 2015. godine. Popunjena aplikacija za prijavu, koju možete preuzeti sa oficijelne web stranice Foruma, www.alpbach.org, šalje se isključivo putem pošte na adresu Foruma u Beču.Više informacija