Državna stipendija Vlade Republike Koreje za jednog kandidata

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u   
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.02.2017. godine
Obavještavamo Vas da je Ministarstvo obrazovanja Republike Koreje, shodno programu stipendiranja Vlade, obezbjedilo stipendiju za jednog državljanina Bosne i Hercegovine za akademsku 2017 - 2020. godinu.


Vlada Republike Koreje poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave, te pošalju svoje prijave Ambasadi Republike Koreje u Zagrebu. Nakon procesa selekcije sa odabranim kandidatima će se obaviti intervju u Ambasadi Republike Koreje u Zagrebu, a najuspješniji kandidat svoj boravak u Koreji započinje od avgusta 2017. godine.


Krajni rok za podnošenje prijava je 24. mart 2017. godine.


Više informacija o načinu prijave , obrazac za prijavu i spisak potrebne dokumentacije možete pronaći na web stranici: http://studyinkorea.go.kr ili dobiti putem e-mail adrese:croatia@mofa.go.kr.