Drugi poziv Euroweb +

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 30. 06. 2015. 
Obavještavamo vas da je otvoren drugi poziv za apliciranje na program Erasmus Mundusa EUROWEB+. EUROWEB+ je jedan od projekata u okviru Erasmus Mundus programa za akademsku i administrativnu mobilnost studenata, nastavnika i saradnika partnerskih univerziteta iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije.


U skladu sa pravilima, koordinatori programa su objavili dodatni konkurs za akademsku 2015/2016. godinu, koji je otvoren 10. juna 2015. godine, a trajati će do 24. augusta 2015. godine.


Partnerski univerziteti na koje se možete prijaviti su:

1.    Univerzitet Målardalen, Västeras, Švedska (koordinator)
2.    Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, Bugarska
3.    Univerzitet u Paderbornu, Njemačka
4.    Univerzitet Balearskih otoka, Palma, Španija
5.    Univerzitet Åbo akademija, Turku, Finska
6.    Univerzitet L'Aquilla, Italija
7.    Univerzitet Vrije, Amsterdam, Holandija
8.    Politehnički univerzitet u Bukureštu, Rumunija
9.    Sveučilište „Josip Juraj Strossmayer“ u Osijeku, Hrvatska

Prijave na ove stipendije se vrše online putem web stranice: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/


Napominjemo da Univerzitet u Tuzli nije partnerski univerzitet, te da zainteresvani mogu aplicirati isključivo unutar ciljne grupe 2 i 3. Više informacija možete pronaći na: http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/index.php