CEEPUS III poziv za prijave pojedinaca za zimski semestar akademske 2017/18 godine

Ured za međuuniverzitetsku
saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 05.06.2017. godineObavještavamo Vas da je u okviru realizacije Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studija – CEEPUS III, otvoren novi krug za dostavu aplikacija pojedinaca ( studenti i predavači) unutar CEEPUS III mreža, za zimski semestar akademske 2017/18 godine.

Studenti se mogu prijaviti unutar aktivnih mreža za kratkoročne  (Short Term Student) ili semestralne  (Student) mobilnosti, a kompletan proces prijave, evaluacije i dodjele stipendije se vrši putem on-line platforme: www.ceepus.info.

Nakon registracije i otvaranja Mobility profila, potrebno je popuniti on-line aplikaciju, te dobiti saglanost lokalnog koordinatora na matičnoj instituciji, koji aplikaciju šalje državnom CEEPUS koordinatoru – NCO BiH.
Stipendije u konačnici odobrava NCO zemlje domaćina, nakon date saglasnosti lokalnog koordinatora na instituciji domaćinu.

Informacije o mrežama koje imaju status Ready for Mobility, tj. mrežama koje će biti aktivne u 2017/18 godini i kojima je dodijeljen određeni broj mjesečnih stipendija za razmjenu, kao i Umrella mrežama  (koje formalno imaju pravo učešće, ali im još uvijek nisu dodijeljeni stipendijski mjeseci) možete pronaći putem linka: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

Krajnji rok za apliciranje je 15. juni 2017. godine.

Neke partnerske zemlje nude opciju prijave i određenog broja Freemover-a za zimski semestar, sa početkom apliciranja od 1. jula ove godine.


Frreemover kategorija je kreirana za pojedince čiji fakultet/odsjek nije partner u nekoj od aktivnih Freemover kategorija je kreirana za pojedince čiji fakultet/odsjek nije partner u nekoj od aktivnoh mreža, ali je članica odgovarajućeg univerziteta ( u BiH javni univerziteti)
Zemlje koje nude određeni broj Freemover stipendija za zimski semestar ove godine su: Mađarska, Hravtska i Slovačka.
Uslov za apliciranje za Freemover stipendiju je posjedovanje dva dokumenta, koje je potrebno priložiti u on-line aplikaciju: Dva pisma preporuke ( Letter of Recommendation) i Pismo o prihvatanju  (Letter of Acceptence ili Letter of Acceptance Teacher).


Dokumentaciju i dodatne informacije možete pronaći da www.ceepus.info, nakon registracije.
Za dodatne informacije dostupne su i putem kontakt osobe CEEPUS programa:
NCO BiH, Branka Avdibegović,
e-mail: branka.avdibegovic@mcp@gov.ba
Tel: 00 387 33 492 697