9. međunarodna sedmica na Univerzitetu Pamukkale, Turska za osoblje – 9th International Week

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 04.01.2019.godine

 

 
Obavještavamo vas da je Univerzitet Pamukkale, Denizli, Turska objavio poziv za učešće na 9.međunarodnoj sedmici za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli (teaching/training mobility). Događaj će se održati od 01. do 05. 04. 2019. godine na Univerzitetu Pamukkale, Denizli, Turska.

Poziv je otvoren za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli. Od svakog učesnika se očekuje da održi prezentaciju.

Učesnici snose putne troškove, troškove smještaja i hrane!!

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:

1.Prijavni obrazac (dostavljate Uredu i Univerzitetu Pamukkale)
2.CV
3. Scan pasoša
4.Ugovor o mobilnosti Teaching/TrainingPROGRAM

Rok za dostavljanje prijava je 15.03.2019.godine.


Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu putem putem e-mail adrese: international@untz.ba.

Više informacija o programu potražite na web stranici: http://staffmobility.eu/staffweek/pau-9th-international-week
Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.


Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528