10. Naučno - stručna konferencija “Studenti u susret nauci” - StES 2017

URED ZA MEĐUUNIVERZITETSKU SARADNJU
Tuzla, 03.07.2017. god.


 

 


Obavještavamo vas da će se u novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, održati 10. jubilarna, miltidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2017 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavljanje novih naučnostručnih dostignuća studenata širom svijeta.


Skup će se održati u Banjoj Luci, u periodu od 27. do 30. novembra 2017. godine.


Više informacija možete pronaći ovdje.