OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S THanika Uka javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„The use of educative cartoons as a multimedia source of vocabulary input in a young learners ELT classroom”/
„Upotreba edukativnih crtića kao multimedijalnog izvora za usvajanje vokabulara u nastavi engleskog jezika u ranoj školskoj dobi“Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 18.01.2017. u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr.sc. Alma Jahić, docent za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,
2. dr.sc. Nihada Delibegović Džanić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,
3. dr.sc. Sanja Berberović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije:  doc. dr. Selma Kešetović.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.REZIME RADAPostignuća u tehnologiji su unaprijedila korištenje autentičnih audio vizuelnih materijala u procesu predavanja i učenja, što je uglavnom slučaj na časovima stranih jezika. Proces selekcije i uključivanja znanja je zapravo proces smislenog učenja u kojem učenici oblikuju značenje od datog stimulusa. U tom pogledu, ova studija je fokusirana na korištenje edukativnih crtanih filmova prilikom predstavljanja i učenja novog vokabulara te je provedena među 58 učenika osnovnih škola „Stjepan Radić“ u Gunji, Hrvatska i „Peta osnovna škola“ u Brčkom. U tu svrhu, učenici su bili podijeljeni u dvije grupe (kontrolna i eksperimentalna). Novi vokabular je kontrolnim grupama predstavljen u narativnom obliku te vježbama ponavljanja, dok su eksperimentalne grupe bile izložene audio vizuelnom materijalu- epizodi edukativnog crtića „Let's Go Pocoyo- Picnic“. Učenici su također testirani prije i poslije prezentiranja novog vokabulara pomoću Vocabulary Knowledge Scale (VKS) u okviru upitnika od 12 riječi za koje se pretpostavlja da su nepoznate po pitanju teme Piknik. Isti upitnik je sproveden među ispitanicima i nakon prezentiranja novog vokabulara kako bi se usporedili rezultati obje grupe. Time smo dobili uvid koja grupa je usvojila više novih riječi (kontrolna ili eksperimentalna). Glavni rezultat studije pokazuje da je inkluzija audio vizuelnih materijala u proces učenja i usvajanja novih riječi mnogo učinkovitija te poboljšava razumijevanje i pamćenje novih riječi. Međutim, kombinacija vizuelnih materijala, teksta i slike se treba pažljivo isplanirati kako bi se postigao željeni efekat. Učesnici studije koji su bili izloženi edukativnom crtiću Let's Go Pocoyo su pokazali znatan napredak u procesu učenja novih riječi te su samim time pružili tačne prijevode datih riječi u VKS-u. Obje eksperimentalne grupe su pokazale mnogo bolje rezultate od rezultata dobivenih u kontrolnim grupama, dok su učenici osnovne škole u Gunji pokazali veći procent usvojenih novih riječi od učenika osnovne škole u Brčkom.