Učešće Univerziteta u Tuzli na 6. Sajmu srednjih škola, fakulteta u Tešnju

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 13.05.2019. god.

Dana 25.04.2019. godine je održan je 6. Sajam srednjih škola, fakulteta u Tešnju. Ovaj projekat je dio Strategije razvoja, a organizator Sajma je Općina Tešanj u saradnji sa srednjim školama s područja Tešnja. Sajam podržava i Udruženje privrednika Tešnja, a sve u cilju školovanja kadrova u skladu sa stvarnim potrebama privrede.

 

 

 Učešće Univerziteta u Tuzli na  6. Sajmu srednjih škola, fakulteta u Tešnju

 

 

Nakon prethodnih pet vrlo uspješnih organizacija i ove godine je maturantima osnovnih i srednjih škola omogućena pomoć u ponudi za izbor srednjih škola i fakulteta za nastavak školovanja. Na Sajmu su uzeli učešće fakulteti iz cijele Bosne i Hercegovine, srednje škole, institucije i ustanove koje se bave obrazovanjem. Ove godine Sajam srednjih škola i fakulteta je organiziran zajedno sa 2. Sajmom zapošljavanja mladih što predstavlja jedinstvenu priliku za stvaranje uslova direktnog kontakta interesenata za zaposlenje i poslodavaca, te stvaranje prilika za međusobno upoznavanje, razgovor i razmjenu podataka.

Ove godine na Sajmu je učestvovalo 58 institucija iz cijele Bosne i Hercegovine koje su vezane za obrazovanje ili zapošljavanje, između kojih i Akademija dramskih umjetnosti, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Mašinski fakultet i Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.