Učešće studenata Pravnog fakulteta na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 18.05.2018. god.

 

 

 

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli : Idris Srna (IV godina), Amila Husić (III godina) i Selma Kunić (III godina) su u martu ove godine učestvovali na prestižnom svjetskom takmičenju u oblasti međunarodne trgovačke arbitraže u Beču.

 

 

 

 

Cilj Vis Arbitral Moot takmičenja je jačanje studija međunarodnog trgovačkog  i arbitražnog prava u smislu rješavanja međunarodnih trgovačkih sporova, primjenom odgovarajućih propisa iz ove grane prava  na konkretan problem, sa kojim se klijent suočava. To je ujedno i trening za buduće mlade eksperte da se upoznaju sa metodima alternativnog rješavanja sporova.

 

Takmičenje organizira asocijacija za organizaciju i promociju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Na takmičenju se ove godine pojavilo više od 350 timova Pravnih fakulteta iz cijelog svijeta.

 

Glavno takmičenje se svake godine održava u Beču. Ove godine studenti su imali priliku učestvovati i na predtakmičarskim,  pripremnim aktivnostima u Zenici, Mostaru i Beogradu. Učešćem na ovom takmičenju studenti dobijaju veću mogućnost zaposlenja u domaćim i međunarodnim firmama koje se bave rješavanjem međunarodnih trgovačkih sporova ili svoje sporove povjeravaju na rješavanje arbitražnim sudovima. Poseban benefit ogleda se u stjecanju praktičnog iskustva budućih pravnika u ovoj oblasti, kao i usavršavanje engleskog jezika za pravnike.

 

Odgovorna osoba sa Univerziteta u Tuzli koja je učestvovala u organizaciji takmičenja i pripremi tima je prof. dr Jasmina Alihodžić.