U ponedeljak počinje 23. Ljetni Univerzitet u Tuzli

Ured za međuuniverzitetstku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 21.06.2018. god.

 

 

 

P R O G R A M

 

 

 

U ponedeljak, 25.06.2018. godine počinje 23. Ljetni Univerzitet u Tuzli.