Treći upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 13.09.2019. god.

 

 

 

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini, na studijske programe na kojima je ostao određeni broj slobodnih mjesta, po okončanju drugog upisnog roka.

 

 

Treći upisni rok na Univerzitetu u Tuzli - foto arhiva


(foto: arhiva)

 

 

U nastavku možete pronaći potrebne informacije:

 

 

TREĆI UPISNI ROK NA UNIVERZITETU U TUZLI
Treći upisni rok je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 13.09.2019. god.

 

 

 

UNIVERZITET U TUZLI                    
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4476-15/19 od 11.09.2019. godine  o b j a v lj u j etreći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini, po Konkursu objavljenom  u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 14.06.2019. godine za popunu upražnjenog broja odobrenih mjesta na studijske programe kako slijedi:

 

 

Podnošenje prijava i upis kandidata vrši se u rokovima kako slijedi:
-     podnošenje prijava vršit će se od 13.09.2019. godine do 17.09.2019. godine;
-     prijemni ispit održat će se 18.09.2019.godine u 10,00 sati;
-     privremena rang-lista kandidata objavit će se 18.09.2019. godine, a konačna 20.09.2019. godine;
-     upis kandidata koji ostvare pravo na upis, obavit će se od 23.09.2019. do 27.09.2019.
      godine.

Kriteriji za upis, procedure upisa, način podnošenja prijava na konkurs i potrebna dokumentacija, utvrđeni su Konkursom od 14.06.2019. godine koji je dostupan na web stranici Univerziteta (http://www.untz.ba/index.php?page=konkursi).
Bliže informacije mogu se dobiti na web stranici fakulteta kao i studentskim službama fakulteta/Akademije.