Treći septembarski ispitni termin u akademskoj 2017/18. godini

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 20.09.2018. god.

 

 

 

Senat Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 19.09.2018. godine, donio je ODLUKU o organiziranju trećeg septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2017/18. godini za studente prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u okviru kojeg studenti imaju pravo na polaganje ispita iz najviše dva (2) nastavna predmeta.

Ispitni termini organizirat će se u periodu od 24.09. do 28.09.2018. godine, osim za obavezne nastavne predmete predkliničkog dijela studija Medicinskog fakulteta na kojima će se treći ispitni termin, shodno velikom broju studenata, organizovati do 06.10.2018. godine.

Studenti su obavezni prijaviti se za polaganje ispita putem Studentske službe fakulteta/Akademije do 21.09.2018. godine.

Upis studenata u akademsku 2018/19. godinu obavit će se najkasnije do 01.10.2018. godine.

 

 

ODLUKA o organiziranju trećeg septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2017/18. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.09.2018. godine