Treća Međunarodna studentska konferencija u Prištini, Kosovo (UPISC 18)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 29.03.2018. godine

Obavještavamo vas da Univerzitet „Hasan Prishtina“ iz Prištine, organizuje  „3. Međunarodnu studentsku konferenciju (UPISC 18)“, koja će se održati u Prištini, Republika Kosovo od 18. do 22. juna 2018. godine.

UPISC je projekat iniciran od strane studenata u kolaboraciji sa nekoliko institucija i organizacija. U prethodne dvije studentske konferencije UPISC je okupio više od 80 studenata iz skoro 40 država, koji su prezentovali svoje akademske radove, debate i razmijenili iskustva.

Ove godine glavna tema konferencije će biti „Poduzetničko obrazovanje u 21. vijeku“. Konferencijske sesije će se održati od 19. do 20.juna 2018.godine.

Rok za dostavljanje radova je 15. april 2017.godine.

Više informacija možete pronaći na web stranici http://www.upisc.net/.

Ili, na Facebook, Instagram i Twitter stranicama
https://www.facebook.com/upisconference/
https://www.instagram.com/upisconference/?hl=en
https://twitter.com/UPISConference