The Online Journal of Counseling and Education (TOJCE)

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
02. april 2013. 

Obavještavamo vas da je objavljen poziv za objavu radova u aprilskom izdanju međunarodnog časopisa  The Online Journal of Counseling and Education (TOJCE) pod nazivom “2(2)”. TOJCE je indeksiran u sljedećim bazama:  EBSCO, INDEX COPERNICUS, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ANIJI i ASOS. Svaki rad ocjeniće dva anonimna recenzenta, a recenzija obično traje do dva mjeseca.

Smjernice za rad i više informacija možete pronaći na web stranici časopisa: www.tojce.com. Radove možete poslati kao prilog na editortojce@gmail.com