OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S TNermin Terzić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Produkcijske i recepcijske karakteristike webradijskih stanica u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini“Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 12.01.2017. godine u 10:30 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Vedada Baraković, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Masovni mediji“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. dr. sc. Mirza Mahmutović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Masovni mediji“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. dr sc. Enes Osmančević, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Komunikologija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli


Rezervni član Komisije:  dr sc. Zarfa Hrnjić Kuduzović, docent.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA


U radu se predstavljaju dominantne produkcijske i recepcijske karakteristike bh. radijskih stanica na webu. Oslanjajući se na klasičnu i savremenu literaturu iz oblasti društvenih nauka, u okviru rada elaboriraju se preobražaji radija u uvjetima novomedijske ekologije, identificiraju i evaluiraju strukturne karakteristike polja online radijske prakse u BiH, te u konačnici ukazaje na mogućnosti koje webplatforma nudi radijskom novinarstvu. U empirijskom smislu, istraživanje je obuhvatilo četiri ključna analitička polja: aspekt organizacije, produkta, publike i novinarstva webradijskih stanica. Koristeći kvantitativne i kvalitativne metodološke pristupe, posebno analizu sadržaja, intervju i anketu, u radu su predstavljene ključne karakteristike online radijske prakse u BiH. Rad, u konačnici, predstavlja trenutno stanje istraživanja (teorijske okvire i empirijske nalaze) u oblasti studija radija na webu, općenito, te u bh. kontekstu, posebno, što je u velikoj mjeri neistraženo područje u bh. komunikološkoj nauci. Pored toga, rad osvjetljava probleme s kojima se suočava savremena bh. online radijska praksa, te ujedno sugerira preporuke za njihovo rješavanje.