Stipendije Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana (Taiwan International Higher Cooperation and Development Fund - ICDF)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Email:nir@untz.ba
tel:035 300 528
Tuzla, 02.02.2015. god.

Predstavništvo Tajvana u Republici Mađarskoj dostavilo je ponudu Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana (Taiwan International Higher Cooperation and Development Fund - ICDF) za stipendiranje studenata iz Bosne i Hercegovine na jednom od 22 univerziteta na Tajvanu na master i doktorskim programima.
Stipendija pokriva troškove avionske karte, smještaja, školarinu, osiguranje, troškove udžbenika i mjesečni džeparac.

Kandidati su dužni aplicirati za stipendiju on-line na linku:
http://www.icdf.org.tw/TSP/Welcome.aspx


te poslati traženu dokumentaciju putem pošte na adresu:


Taipei Representative Office in Hungary
1088 Budapest
Rakoczi ut 1-3/II em.
Hungary


Kandidati su takođe dužni aplicirati i tajvanskim univerzitetima navedenim u priloženoj listi za prijem na ponuđene master i doktorske programe.


Zainteresirani kandidati mogu pronaći podrobnije informacije o postupku apliciranja na sljedećem linku: http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30318&mp=2


Krajnji rok za prijavu je 16.03.2015. godine.