OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.02.2017. godine

 


O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Tabaković dr Mustafa, dana 17.03.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Akutna disekcija aorte tipa A - faktori rizika u razvoju postoperativnih komplikacija»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Šefik Hasukić, redovni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“,
Medicinski fakultet  Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.sc. Goran Krdžalić, vanredni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i
3. dr.sc. Zoran Jerkić, vanredni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“,
Medicinski  fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.
Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,30 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.