SVEČANO PROMOVIRANA 23 DOKTORA NAUKA UNIVERZITETA U TUZLI

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 23.12.2018. godine

 

 

 

 

 
Svečanim činom dodjele doktorskih diploma na čast doktora nauka, 21. decembra 2018. godine, Univerzitet u Tuzli promovirao je 23 doktoranada koji su odbranili doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Tuzli.

 

 

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Tuzli (1)

 

 

Svečanu ceremoniju promocije doktora nauka otvorila je Rektorica Univerziteta u Tuzli,   prof. dr. Nermina Hadžigrahić, govoreći o značaju obilježavanja jednog od najznačajnijih uspjeha u naučnom usavršavanju, kao i značaju ovakvih promocija za Univerzitet u Tuzli.

„Svaki put kada promoviramo doktore nauka mi smo posebno sretni. Novi kadrovi se uvode u svijet nauke, akademska zajednica postaje snažnija i bogatija, i koliko god da je današnji dan značajan za svakog od kolega koji će danas primiti diplomu, značaj za Univerzitet je još veći. Svaki doktorat obogati ukupni naučni potencijal Univerziteta, ali što je još važnije, Univerzitet se obogati i ljudskim potencijalom. Tako se naša akademska zajednica širi i obnavlja, postaje bogatija za nove naučnike koji donose nove ideje. Naši doktori nauka, koji će danas zasluženo dobiti diplome, sudjelovat će u procesu stvaranja novih vrijednosti. Neki od njih su već u procesu obrazovanja na našem, ili drugim univerzitetima“, kazala je Rektorica.

U ime Ministarstva obrazovanja i nauke Vlade Tuzlanskog kantona, prisutnima se obratio šef odsjeka za obrazovanje Fikret Vrtagić. Na početku svečanosti akademsku himnu Gaudeamus izvela je sopranistica Dženana Huseinagić uz pratnju Nudžejme Huseinagić na klaviru, a filozofsko-predavačku besjedu „Nauka i život“, izgovorili su studenti 3 godine studijskog programa Gluma Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli u klasi dr.sc.Jasmine Ćelebić Tanović, vanr.prof., Irma Zukić i Borislav Matović.

Prilikom svečane ceremonije promovirane doktore nauka predstavljali su dekani fakulteta koji su govorili o biografskim podacima doktoranada, naučnom i stručnom radu, te o doktorskim disertacijama i doprinosu doktorskih disertacija nauci. Doktorske diplome danas promoviranim doktorima nauka uručila je Rektorica  Univerziteta u Tuzli, prof.dr.Nermina Hadžigrahić.

 

 

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Tuzli

 U ime promoviranih doktora nauka, prisutnim se obratila dr.sc. Arijana Salkić: „Univerzitet u Tuzli, naši mentori, profesori, dali su nam vjetar u leđa da se i dalje bavimo naukom, da objavljujemo svoj naučne radove i dostignuća i da napredujemo. Želim da se zahvalim Rektorici Univerziteta u Tuzli prof. dr. Nermini Hadžigrahić na inspirativnom i divnom govoru koji je posvetila nama. Njene riječi svakako su nam nadahnuće, podsjećajući nas da je zvanje koje danas primamo i naša obaveza. Sticanje doktorske časti priznanje je za doprinos nauci, no ono je istovremeno i samo ulaznica u relevantno bavljenje naukom“.

Na čast doktora nauka danas su promovirani:  
dr.sc. Sabahudin Šarić
dr.sc. Indira Adbulović
dr.sc. Arijana Salkić
dr.sc. Mirela Delibegović
dr.sc. Erna Murić
dr.sc. Lejla Pirić
dr.sc. Mahir Fidahić
dr.sc. Tarik Čatić
dr.sc. Jasmin Bilalić
dr.sc. Josip Samardžić
dr.sc. Azmir Spahić
dr.sc. Esmeralda Dautović
dr.sc. Samra Hasanbašić
dr.sc. Nermin Salkanović
dr.sc. Maida Šljivić Husejnović
dr.sc. Ivana Ćosić Mulahasanović
dr.sc. Mijo Ćurić
dr.sc. Mensur Halilović
dr.sc. Mahir Muharemović
dr.sc. Senija Šehanović
dr.sc. Đulaga Hadžić
dr.sc. Mirela Ćebić
dr.sc. Nermin Hrnčić