Svečana promocija doktora nauka

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 22.06.2017. god.

 

 

 

P O Z I V N I C A

 

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli Prof. dr. sc. Zumreta Kušljugić

ima čast pozvati Vas naSVEČANU PROMOCIJU DOKTORA NAUKA
koja će se održati u četvrtak, 29. 06. 2017. godine u 11:00 sati,

u Amfiteatru A2, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 Na čast doktora nauka promovirati će se slijedeći kandidati:
 

 

 

 
dr.sc. Said Gazibegović

dr.sc. Samir Karasuljić

dr.sc. Subhija Prasko

dr.sc. Elvis Baraković

dr.sc. Meho Majdančić

dr.sc. Azra Jahić

dr.sc. Alma Muratović

dr.sc. Mirza Mehmedović

dr.sc. Fehim Zilić

dr.sc. Alma Mujić Ibralić

dr.sc. Zejneba Pašić

dr.sc. Hajrudin Spahović

dr.sc. Davorka Dautbegović-Stevanović

dr.sc. Sena Družić
 
dr.sc. Amra Gadžo

dr.sc. Merim Aličić

dr.sc. Aleksandar Đoković

dr.sc. Arnela Borovac-Bekaj

dr.sc. Elvir Bećirović

dr.sc. Sabina Terzić

dr.sc. Mersiha Imamović

dr.sc. Amir Fazlić

dr.sc. Mustafa Tabaković

dr.sc. Aziz Haxhiu

dr.sc. Sanela Zukić

dr.sc. Admir Hadžimuratović

dr.sc. Damir Aličić

dr.sc. Muljaim Kaćka