Svečana promocija doktora nauka

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 18.06.2018. god.

 

 

 

 

P O Z I V N I C A

 

 


(foto: arhiva)

 

 

 

 

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Tuzli  


održat će se u petak, 29.06.2018. godine, s početkom u 11,00 sati,  


u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.  

 


Tom prilikom na čast doktora nauka bit će promovirano 25 kandidata.