Pozivnica na svečanu promociju doktora nauka

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 13.12.2018. god.

 

 

 

 

P O Z I V N I C A

 

 

 

 

(foto: arhiva)

 

 

 

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić

 

ima čast pozvati Vas na

 

 

SVEČANU PROMOCIJU DOKTORA NAUKA 

 

 

U petak, 21. 12. 2018. godine s početkom u 13:00 sati, u amfiteatru A2,

 

 

Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, na čast doktora nauka promovirat će

 

 

se sljedeći kandidati:

 

 

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
dr.sc. Sabahudin Šarić
dr.sc. Miloš Ilić
dr.sc. Indira Adbulović
dr.sc. Arijana Salkić
dr.sc. Mirela Delibegović
dr.sc. Erna Murić
dr.sc. Lejla Pirić
dr.sc. Mahir Fidahić
dr.sc. Katarina Kovačević
dr.sc. Tarik Čatić
dr.sc. Jasmin Bilalić
dr.sc. Josip Samardžić
dr.sc. Azmir Spahić
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
dr.sc. Esmeralda Dautović
dr.sc. Samra Hasanbašić
dr.sc. Nermin Salkanović
dr.sc. Maida Šljivić Husejnović
dr.sc. Ivana Ćosić Mulahasanović
dr.sc. Mijo Ćurić
dr.sc. Mensur Halilović
dr.sc. Mahir Muharemović
dr.sc. Senija Šehanović
dr.sc. Đulaga Hadžić
dr.sc. Mirela Ćebić
dr.sc. Admir Jahić
dr.sc. Nermin Hrnčić