UNIVERZITET U TUZLI PROMOVIRAO 14 DOKTORA NAUKA

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 30.06.2016. god.

                                                                                                        

 


Svečanim činom dodjele doktorskih diploma na čast doktora nauka, 30. juna 2016. godine, Univerzitet u Tuzli promovirao je 14 doktoranata koji su odbranili doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Tuzli.

Svečanu ceremoniju promocije doktora nauka otvorila je V.d. Rektor Univerziteta u Tuzli,   prof. dr. sc. Aida Crnkić, govoreći o značaju obilježavanja jednog od najznačajnijih uspjeha u naučnom usavršavanju, kao i značaju ovakvih promocija za Univerzitet u Tuzli.

 

 

 


„Ove godine Univerzitet u Tuzli obilježava 40 godina rada u toku kojih smo promovisali ukupno 734 doktora nauka, kojima će se pridružiti i današnji kandidati. Ovaj broj svjedoči određenju Univerziteta u Tuzli da ide u korak s vremenom te nudi svojim doktorantima pogodno okruženje za istraživanja u toku sa savremenim trendovima u nauci, čak i u vremenima kada se naučno-istraživački rad akademske zajednice cijele Bosne i Hercegovine, ali i Evrope i šire, suočava sa velikim izazovima.“, između ostalog, kazala je v.d. Rektor Aida Crnkić.

„Zahvaljujući predanosti kandidata i njihovih mentora, sticanje diplome doktora nauka prelazi okvire ličnog interesa i prerasta u želju da svojim svesrdnim zalaganjem i rezultatima svog naučno-istraživačkog rada doprinesu unapređenju naših zajednica, okruženja, ali i društva u cjelini. Upravo iz tog razloga želim da čestitam današnjim doktorantima i njihovim mentorima na predanosti i radu koji će danas biti i formalno krunisan promocijom kandidata u zvanja doktora nauka. Istovremeno, želim vam da zadržite motiviranost, strpljenje i želju za sticanjem novih znanja i vještina koje su vas dovele do ovdje. Izazovi s kojima ste se suočavali ovdje ne završavaju. Sada ste bogatiji za znanje i iskustvo koje će vam pomoći da se s njima nosite na najbolji mogući način“, poručila  je v.d. Rektor Aida Crnkić.

 

 

 U svom obraćanju Premijer Vlade Tuzlanskog kantona Bego Gutić je čestitao doktorantima na uspjehu koji su ostvarili i poručio: "Vama poštovani doktori nauka čestitam na uspjehu koji ste ostvarili i kojim ste dodatno obogatili našu akademsku, te ukupnu društvenu zajednicu. Danas ulazite u klub istraživača i naučnih radnika s najvišim naučnim znanjem kao potvrdom vaše opredijeljenosti za samostalnim traganjem. Želim istaći i da današnja promocija nikako ne znači i kraj vašeg stručnog usavršavanja. Naprotiv današnjom promocijom počinje proces vašeg daljeg usmjerenog naučnog usavršavanja. Upravo u tom svjetlu "od svakog od vas očekujemo, da na svoj način, u okviru svojih naučnih oblasti ali i širokog obrazovanja doprinesete razvoju društvene, akademske i naučne zajednice. Kontakti koje u svom traganju za novim i neistraženim budete širom svijeta sticali, doprinjet će vašoj vlastitoj afirmaciji ali i afirmaciji našeg Univerziteta u Tuzli. A orijentacija Univerziteta u Tuzli, po kojoj hoćemo biti prepoznati, jeste integriranje u svjetske akademske procese i kontinuiran rad na unaprjeđenju internacionalne reputacije."

Na početku svečanosti prisutni su mogli uživati u umijeću i virtuoznosti učenice Srednje muzičke škole Tuzla, Sarah Skopljak koja je izvela kompoziciju „Ciganski ples“ Pabla de Sarasatea.

Prilikom svečane ceremonije promovirane doktore nauka predstavljali su dekani fakulteta koji su govorili o biografskim podacima doktoranata, naučnom i stručnom radu, te o doktorskim disertacijama i doprinosu doktorskih disertacija nauci. Doktorske diplome danas promoviranim doktorima nauka uručila je v.d. Rektor  Univerziteta u Tuzli, prof.dr.sc. Aida Crnkić.

U ime promoviranih doktora nauka, prisutnim se obratila dr.sc. Amra Rekić-Vuković. U svom obraćanju je istakla: "Svjesni smo toga da se ovdje priča ne završava i da se od nas očekuje da se nastavimo "družiti" s naukom, da se nastavimo baviti naučno-istraživačkim radom i da svakako nastavimo prenositi stečena znanja jer, između ostalog, današnja promocija nas obavezuje da nastavimo misiju širenja znanja i istraživanja. I na kraju, za nas je današnji čin promocije doktoranata pokazatelj kulture, emancipacije, i pravog sistema vrijednosti za koji smatramo da i budući naraštaji u našoj zemlji trebaju njegovati."

Na čast doktora nauka danas su promovirani:  

       
 

dr.sc. Edita Dervišević


dr.sc. Šejn Husejnefendić


dr.sc. Pozderac dr Žana


dr.sc. Čičkušić dr Amela


dr.sc. Pašić dr Amela


dr.sc. Jasmina Zlatarević


dr.sc. Softić dr Izeta

 

dr.sc. Salihović Hajdarević dr Denisa


dr.sc. Krupalija Solak dr Amina


dr.sc. Amir Zenunović


dr.sc. Alma Damjanović


dr.sc. Amra Rekić-Vuković


dr.sc. Ovčina Kurtović dr Nermina


dr.sc. Gegić dr Merima