Svečana promocija diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 22.06.2017. god.

 

 

P O Z I V N I C A

 

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr.sc. Zumreta Kušljugić

ima čast pozvati Vas na

Svečanu promociju

diplomanata  i magistara

Univerziteta u Tuzli

PROGRAM PROMOCIJE10:00 – 12:00

PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTARA
MEDICINSKOG FAKULTETA, FARMACEUTSKOG FAKULTETA, FAKULTETA ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT, FILOZOFSKOG FAKULTETA, PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA I EKONOMSKOG FAKULTETA

12:00 – 14:00

PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTARA RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKOG FAKULTETA,
PRAVNOG FAKULTETA, FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, TEHNOLOŠKOG FAKULTETA,
MAŠINSKOG FAKULTETA I EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG FAKULTETASvečana promocija održat će se 30. 06. 2017. godine (petak)

u Univerzitetskoj dvorani, Univerzitetska 6, Tuzla