Suradnja Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Fakulteta športa iz Ljubljane

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 10.04.2018. god.

 

 

 

Predstavnici Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta iz Tuzle, dekan prof. dr. Vlatko Šeparović i prodekani dr. sc. Dževad Džibrić i prof. dr. Muris Đug su na poziv Fakulteta športa iz Ljubljane bili sudionici sastanka predstavnika većine fakulteta sporta iz regije.

 

 Radni sastanak u prostorijama Fakulteta športa

 


Uspostavljene su osnove za dalje povezivanje i suradnju sa fakultetima iz Zagreba, Splita, Beograda, Skoplja, Prištine, Banja Luke i naravno sa Fakultetom športa iz Ljubljane. 

 

 Dekani prof. dr. Vlatko Šeparović i prof. dr. Milan Žvan

 


U razgovorima sa menadžmentom Fakulteta športa u Ljubljani dogovorena je posjeta mladih nastavnika Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Institutu za sport, njihovo usavršavanje i specijalizacija unutar naučnih oblasti.
 

 

 

 Menadžment Fakulteta športa predvođen dekanom prof. dr. Milanom Žvanom organizirao je program na vrlo visokom nivou. Posjeta Planici i gostoprimstvo  domaćina je obaveza da kolege iz Ljubljane uvažavamo profesionalno, ali i kao kolege i prijatelje.