Visoka ljetna škola Univerziteta u Beču: Summer School for International and European Studies 2015

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Email:international@untz.ba
Tel:035 300 526
Tuzla, 02.02.2015. god.

Obavještavamo Vas da Univerzitet u Beču organizuje ljetnu školu Summer School for International and European Studies 2015 u periodu od 18. 07. do 15.08.2015. godine. Ponuda tečajeva organizovanih u okviru ljetne škole interdisciplinarnog je karatkera, a posebno je pogodna za studente sljedećih studijskih smjerova: evropske studije, političke nauke, pravo, međunarodni odnosi, ekonomija, historija, interdisciplinarne studije i njemački jezik.


Dodatne informacije o ljetnoj školi možete preuzeti sa web stranice http://shs.univie.ac.at