OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 12.05.2017. godine

 O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Šefko Sulejmanović, dana 03.07.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Sakralni objekti islamske arhitekture Zvorničkog sandžaka i njihov kulturno-historijski značaj»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Izet Šabotić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Novi vijek“, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Senaid Hadžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Novi vijek“, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3.dr.sc. Sead Selimović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Savremeno doba“, Filzofski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.