Studijski programi trećeg ciklusa

 Pregled studijskih programa/usmjerenja trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli

 

 

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

 

Ekonomski fakultet

 

 

Filozofski fakultet

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

 

 

Tehnološki fakultet

 

Prirodno-matematički fakultet i Tehnološki fakultet
Zajednički doktorski studij "Primjenjena hemija"