Studijski programi prvog ciklusa

Pregled studijskih programa/usmjerenja prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli

 

 


Akademija dramskih umjetnosti

 

 

 

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

 

 

Ekonomski fakultet

 

 

 

Fakultet elektrotehnike

 

Usmjerenja:
Automatika i robotika (AR)
Elektroenergetske mreže i sistemi (EEMS)
Elektrotehnika i sistemi konverzije energije (ESKE)
Računarstvo i informatika (RI)
Telekomunikacije (TK)

  

  

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

 

 

Filozofski fakultet

 

 

 

Mašinski fakultet

 

 

  

 

Medicinski fakultet

 

 

 

Pravni fakultet

 

Pravni fakultet (sa primjenom od ak.2016/17. god.)

  

 

Prirodno-matematički fakultet

 

 

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

 

 

 

 

Tehnološki fakultet