Strategija internacionalizacije Univerziteta u Tuzli

 

 

STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE UNIVERZITETA U TUZLI
Strategija internacionalizacije usvojena je na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 31.08.2018. god.