OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
 


O B A V I J E S TAlma Stjepić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Prednosti sistema daljinskog grijanja u osnovnim školama na području grada Tuzle“.Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 07.07.2017. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Izet Alić, redovni profesor za užu naučnu oblast "Toplotna i fluidna tehnika"
na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik.
2. dr. sc. Sandira Eljšan, redovni profesor za užu naučnu oblast "Toplotna i fluidna tehnika"
na Mašinskom fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član.
3. dr. sc. Indira Buljubašić, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Energetska postrojenja i ekologija"
na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Rezervni član Komisije:  doc. dr. Izudin Delić.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA


Potrošnja svih vidova energije je u višedecenijskom porastu i energetski troškovi postaju sve veći. Sektor zgradarstva je posebno značajan kao potrošač energije jer u ukupnoj potrošnji energije učestvuje sa oko 40%, sa trendom stalnog porasta potrošnje ali i velikim potencijalom za uštede prvenstveno toplinske energije. U ovom radu analizirana je potrošnja toplinske energije u osnovnim školama na području grada Tuzla, te sagledane mogućnosti eventualnih ušteda prema postojećem građevinskom stanju kroz implementaciju osnovnih mjera energetske efikasnosti. Poznato je da još uvijek veliki broj škola nema zamijenjenu unutarnju i vanjsku stolariju, te da nije ulagao sredstva na poboljšanje izolacije ovojnice zgrade. Iz toga razloga je u radu poseban osvrt dât na eventualne toplinske gubitke koji se pojavljuju u školama kao i prijedlog mjera koji će minimizirati ove gubitke. Uz veliku potrošnju energije, zgrade su odgovorne i za velike količine ugljendioksida emitovanog u atmosferu, naročito zbog korištenja fosilnih goriva u rubnim dijelovima grada za zagrijavanje. Rad sadrži preporuke kojima bi se minimizirali efekti zagađenja okoline i uspostavili okolišno prihvatljiviji i efikasniji sistemi grijanja.