Informacija o programu stipendiranja Ministarstva ruralnog razvoja Mađarske za jesenji semestar 2014. godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
E-mail: international@untz.ba
Tel: 035 300 526
Tuzla, 10.01.2013. god. 


Ministarstvo ruralnog razvoja Mađarske je dostavilo infromaciju o programu za stipendiranje za jesenji semestar 2014. godine, na koji se mogu prijaviti i studenti iz BiH.

 

Program se realizira na osnovu Ugovora između Mađarske i FAO, potpisanog u 2008. godini, a finansira ga Ministarstvo ruralnog razvoja Mađarske.

 

Program stipendiranja za jesenji semestar 2014. godine nudi kurseve u oblastima vezanim za poljoprivredu.

 

Detaljne informacije mogu se dobiti na internet adresi:

http://www.fao.org/capacitydevelopment/scholarships/en/.


 Konkurs ostaje otvoren do: 28.02.2014.godine

 

Studenti se mogu prijaviti samo ONLINE putem obrasca http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/capacity_building/BIS_2014_Application_Form.pdf.