Stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine za master program na šest evropskih univerziteta

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 22.10.2019. god.

 
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine informaciju Ambasade Bosne i Hercegovine u Norveškoj u kojoj se navodi da je od ove godine za studente iz naSe zemlje dostupan poseban master program "SECCLO" u okviru konzorcija šest evropskih univerziteta iz Norveške, Finske, Estonije, Danske i Francuske.

Nosilac programa je Norveški univerzitet NTNU (The Norwegian University of Science and Techonology). U pitanju ie master program pod nazivrrm SECCLO (Security and Cloud Computing) u sklopu platforme Erasmus Mundus koji traje dvije godine i po svojoj prirodi je vrlo praktično orijentisan. Studenti koji zarše ovaj studij dobivaju dualnu diplomu i to univerziteta na kojem je počeo i univerziteta na kojem je završen master program. Preduslov je bachelor diploma u bilo kojem IT području i odlično znanje engleskog jezika.

Za više informacija. posebno u vezi sa rokovima i administrativno-tehničkom aspektu apliciranja, zainteresirani studenti se mogu obratiti direktno na univerzitet i to na: kontakt@iik.ntnu.no odnosno na e-mail: maria.baonsen@ntnu.no kao i na: mona.nordaune@ntnu.no.

 

Više informacija