Stipendije za Seminar Week Evropskog Foruma Alpbach

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 25.05. 2015. god.

Obavještavamo vas da Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS) u saradnji sa Sparkasse Bank BiH dodjeljuje 2 (dvije) stipendije za učešće na Seminar Week-u u okviru Evropskog Foruma Alpbach 2015.


Seminar Week će se održati od 19. do 25. 08. 2015. godine u tirolskom selu Alpbach smještenom u austrijskim Alpama, kao prvi dio Evropskog Foruma Alpbach. Seminar Week je sačinjen od 16 interdisciplinarnih seminara, koji se krovne teme ovogodišnjeg Foruma - „InEquality“  dotiču iz različitih perspektiva.


Za stipendiju se mogu prijaviti sve mlade osobe sa područja Bosne i Hercegovine koje ranije nisu bili dobitnik stipendija Evropskog Foruma Alpbach i/ili Inicijativne Grupe Alpbach u Sarajevu.


Prijavu za stipendiju potrebno je poslati isključivo elektronski na adresu info@igas.ba najkasnije do 29.05.2015. do 23:55h zajedno sa sljedećom dokumentacijom:

 

•   Biografija (CV) aplikanta na engleskom jeziku, ne duža od dvije A4 stranice
•   Motivaciono pismo dužine jedne A4 stranice na engleskom jeziku, kojim objašnjavate razloge za apliciranje, uz osvrt na sadržaj seminara i krovnu temu Evropskog Foruma Alpbach 2015
•   Dokaz (skeniran) o trenutnom obrazovnom stepenu (potvrda o upisanoj godini ili kopija diplome)
•   Drugi dokazi akademskog uspjeha – po želji (skenirani)


Komisija za dodjelu stipendija se sastoji od članova Inicijativne Grupe Alpbach u Sarajevu. Stipendija obuhvata troškove učešća (kotizacije) i smještaja sa doručkom i pokrivena je iz sredstava Sparkasse Bank BiH. Troškovi prevoza nisu pokriveni stipendijom.


Dobitnici stipendija će o rezultatima biti obaviješteni do 06.06.2015. godine putem e-maila.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Za detaljnije informacije o Evropskom Forumu Alpbach posjetite stranicu www.alpbach.org, stranicu Inicijativne Grupe Alpbach u Sarajevu www.igas.ba, te IGAS Facebook, Twitter i LinkedIn profile.