Stipendije Vlade Slovačke Republike za akademsku 2018/2019. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 27.04.2018.godine
 
 
 

 
Ambasada Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini objavila je poziv Ministarstva prosvjete Slovačke Republike za apliciranje studenata iz Bosne i Hercegovine na stipendije za sva tri ciklusa.


Za studente prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja dodjeljuju se stipendije u iznosu od 280 EUR mjesečno, dok za studente trećeg ciklusa mjesečna stipendija iznosi 330 EUR.


Više informacija možete dobiti na web stranici www.vladnestipendia.sk gdje se također može pronaći i priručnik za podnosioce aplikacija za stipendije Vlade Slovačke Republike sa svim aktuelnim informacijama.


Svaki korisnik portala ima na raspolaganju tehničku podršku na e-mail adresi: helpdesk@studyabroad.sk i putem telefonskog broja: +42 1 907 55 10 404.


Krajnji rok za dostavu elektronske dokumentacije aplikanata s kompletnim materijalima je 30.05.2018. godine.