Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka za osoblje Univerziteta U Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/2020. godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.10.2019.godine

Otvoren je poziv za dodjelu 1 stipendije akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji za akademsku 2019/2020.godinu.

Poziv je otvoren za akademsko osoblje Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta , Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Medicinskog fakulteta i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. S tim da osoblje Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta i Ekonomskog fakulteta je dužno održati nastavu na engleskom jeziku, sa izuzetkom Odsjeka za njemački jezik i književnost, dok osoblje Pravnog fakulteta, Medicinskog fakulteta i Farmaceutskog fakulteta je dužno održati nastavu na njemačkom jeziku. Potreban nivo znanja njemačkog jezika je B2. Prednost prilikom prijave se daje osoblju Odsjeka za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 160 EUR i putne troškovu u iznosu od 275 EUR koje se uplaćuju zajedno sa stipendijom, što znači da sami kupujete putnu kartu (za avion, voz, autobus), a onda vam se naknadno isplaćuje iznos. Iznosi su izračunati na osnovu kilometraže između institucija u partnerskoj i programskoj zemlji, koristeći isključivo „distance calculator” kao jedini priznati izvor informacija o udaljenosti.

Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Potrebna dokumentacija:

1.Prijavni obrazac
2.Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Teaching)
3.Pozivno pismo
4.CV
5.Skenirana verzija pasoša


 Krajnji rok za apliciranje je 29.11.2019.godine.

Prijave dostaviti potpisane i skenirane isključivo putem e-maila adresa: international@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ MARBURG.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju .


Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerztieta u Tuzlia, kancelarija br.8)
e-mail: international@untz.ba
tel.: + 387 35 300 526