Stipendije u okviru Erasmus+ programa na TH Univerzitetu u Köln, Njemačka za osoblje Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/2020.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 31.10.2019.godine


 Otvoren je poziv za dodjelu 5 stipendija akademskom i administrativnom osoblju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji za akademsku 2019/2020.godinu.

Mobilnost je moguće obaviti u ljetnom semestru u periodu od 01.03. – 31.08.2020.godine.

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 160 EUR i putne troškovu u iznosu od 265 EUR koje se uplaćuju zajedno sa stipendijom, što znači da sami kupujete putnu kartu (za avion, voz, autobus), a onda vam se naknadno isplaćuje iznos. Iznosi su izračunati na osnovu kilometraže između institucija u partnerskoj i programskoj zemlji, koristeći isključivo „distance calculator” kao jedini priznati izvor informacija o udaljenosti.

Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Kontakt osoba na TH KÖLN Univerzitetu je: hasan.smajic@th-koeln.de

Potrebna dokumentacija:

1.Prijavni obrazac
2.Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Teaching/Training)
3.Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)


Krajnji rok za apliciranje je 26.11.2019.godine.

Prijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF formatu isključivo putem e-maila adresa: international@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ TH KÖLN.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju .


Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerztieta u Tuzlia, kancelarija br.8)
e-mail: international@untz.ba
tel.: + 387 35 300 526