Informacija o stipendijama za učenje Njemačkog jezika

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tel: 035 300 526
Fax: 035 300 528
E-mail: international@untz.ba
Tuzla, 24.02.2014. god.

Studenti i mladi naučnici, svih akademskih disciplina, sa osnovnim znanjem Njemačkog jezika (minimalno A2 nivo), mogu aplicirati za dobivanje stipnedije za učenje Njemačkog jezika u okviru ljetne škole BAYHOST. Stipnedijom su pokriveni troškovi pohađanja kurseva, smještaja i ishrane.

Aplikacije se trebaju poslati do 1. Aprila 2014. godine (datum prijema aplikacije).

Sve detaljne informacije, uključujući aplikaciju, se mogu naći na web stranici: 

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html