OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
 


O B A V I J E S TNermina Šrndić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Morfo-sintaktički aspekti dvojezičnog procesuiranja prema modelu analize grešaka“
(Morpho-syntactic Aspects of Bilingual Processing Based on the Model of Error Analysis)
.Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 05.07.2017. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr.sc. Mirza Džanić, docent izabran na užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. Dr.sc. Jelena Ilić Plauc, docent izabrana na užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član;
3. Dr.sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida, docent izabran na užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.Rezervni član Komisije:  doc. dr. Alma Jahić.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 REZIME RADA


Ovaj rad proučava greške koje se pojavljuju tokom usvajanja stranog jezika i njihovu zastupljenost u prijevodima sa stranog jezika na maternji i obratno. Nakon uvoda dat je teorijski okvir u kojem se polazi od kontrastivne lingvistike kao temeljne discipline zahvaljujući kojoj je moguće izvršiti direktno poređenje dva jezika. Nakon izložene taksonomije grešaka predstavljen je prikupljeni korpus te detaljno objašnjen metodološki pristup. U glavnom dijelu rada predstavljena je analiza primjera (prijevodi studenata) s kategorizacijom morfo-sintaktičkih grešaka registriranih u prijevodima s maternjeg jezika na strani a zatim i u prijevodima sa stranog na maternji jezik. Pokazuje se da se dvojezično procesuiranje odlikuje složenim morfo-sintaktičkim aspektima kada je u pitanju prijelaz iz maternjeg jezika u strani i obratno, da su najčešće greške one koje se odnose na upotrebu članova i padežnih oblika kao i to da je broj grešaka veći u prijevodu na strani jezik. Nakon analize i diskusije prikazani su zaključci, ukazuje se na određenja ograničenja i daju se preporuke za buduća istraživanja iz ovog područja.