Softverske aplikacije SPSS I NVIVO

Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 22.01.2013. god.

 

Vladanje kvantitativnim i kvalitativnim analizama podataka za potrebe izrade disertacija/teza/radova - softverske aplikacije SPSS I NVIVO

05.-06.02.2013.

 Istraživački centar za obuku i razvoj (Research Center for Training & Development - RCTD) organizuje virtualnu Međunarodnu istraživačku radionicu pod nazivom “Vladanje kvantitativnim i kvalitativnim analizama podataka za potrebe izrade disertacija/teza/radova - softverske aplikacije SPSS i NVIVO ", koja će se održati 05. i 06. 02. 2013. godine.

Kotizacija za učešće na radionici iznosi $200. Registraciju možete izvršiti na: http://tinyurl.com/rctd-research

Više informacija možete dobiti na
Email: workshops@rctd.org
Web: www.rctd.org