OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.12.2016. godine
 O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Spahović dr Hajrudin, dana 09.01.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Uloga enzima endotelne sintetaze  dušikovog monoksida (eNOS) u neoangiogenezi karcinoma bubrega»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Šefik Hasukić, redovni profesor za nastavni predmet „Hirugija”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr. sc. Svjetlana Radović, redovni profesor za nastavni predmet „Patološka anatomija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član,
3. dr. sc. Samir Delibegović, redovni profesor za nastavni predmet „Hirugija“
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.