OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTETO B J A V L J U J E


da će kandidat Aida Smajić, profesor hemije, braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Ispitivanje topivosti polistirena u eteričnim uljima“pred Komisijom u sastavu:


1.Dr. sc. Melita Huremović, docent, predsjednik, uža naučna oblast „Organska hemija“,
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli,
2.Dr.sc. Zahida Ademović, vanredni profesor, mentor i član, uža naučna oblast „Organska hemija“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,
3.Dr.sc. Vedran Stuhli, docent, član, uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.


Javna odbrana magistarskog rada održat će se 19.06.2017. godine u 14 h u Amfiteatru (sala I) na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 


REZIME RADA

Polistiren je zbog jednostavne i jeftine proizvodnje te zbog svojih svojstava jedan od najčešće upotrebljavanih polimernih materijala. Danas se proizvodi više od 2 miliona tona polistiren u svijetu godišnje, a stopa recikliranja ovog materijala je relativno visoka među polimernim materijalima za široku potrošnju. Pjenasti polistiren se upotrebljava u mnogim primjenama i spada u skupinu širokoprimjenjivih polimera.
Cilj ovog magistarskog rada je upoznavanje sa postupcima proizvodnje, svojstvima, primjenom i recikliranjem pjenastog polistirena korištenjem prirodnih otapala.
U ovom radu je ukazana prednost primjene eteričnih ulja za otapanje pjenastog polistirena sa ekološkog i ekonomskog aspekta u svrhu smanjenja volumena otapada materijala na bazi polistiren u odnosu na tradicionalne metode recikliranja. Ispitivana je brzina topivosti ekspandiranog polistirenskog materijala koji se koristi za izolaciju i ekspandiranog polistirenskog materijala koji se koristi za pakovanje hrane u koncentriranim eteričnim uljima, kao i sa različitim razrjeđenjima. Takođe ispitan je i uticaj temperature na brzinu otapanja polistiren.
Topivost polistirena u eteričnom ulju dobijenom iz kore naranče, borovih iglica i zimzelena je značajno viša od topivosti u eteričnom ulju mente i ruzmarina koji se nisu pokazali kao dobra otapala za polistiren.

Ključne riječi: polistiren, eterično ulje, terpeni, topivost