OBAVIJEST

FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 30.03.2017. god.

 

 

O B A V I J E S TMirsada Šišić  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Toponimija Gračanice i okoline“.Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 11.04.2017. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. dr. sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 


Rezervni član Komisije:  dr. sc. Anisa Avdagić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.REZIME RADA


Onomastika kao naučna disciplina formirala se kod nas tek posljednjih decenija 20. vijeka. U dijahronijskoj i sinhronijskoj perspektivi ona pokazuje čovjekovu materijalnu i duhovnu kulturu. Tragovi te kulture mogu se pratiti kroz antroponimiju i toponimiju. Upravo u toponimima, hidronimima i ostaloj onomastičkoj građi nalaze se velike mogućnosti za istraživanje jednog jezika, prošlih zbivanja, zatim načina života, gledanja na svijet i mentalitet ljudi naših krajeva kroz razne epohe i njihov odnos prema drugim narodima.
Predmet  ovog istraživanja bio je istražiti etimološko i historijsko porijeklo naziva gračaničkih naselja i okoline, zatim istražiti razlog nastanka takvih naziva i napraviti historijski presjek tih naziva od prvog spominjanja pa do danas.