Senat Univerziteta u Tuzli utvrdio prijedlog Odluke kojom se omogućava upis kandidatima koji su na rang listi rangirani ispod odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u prvom upisnom roku

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 06.07.2017. god.
 

 

Senat Univerziteta u Tuzli utvrdio prijedlog Odluke kojom se omogućava upis kandidatima koji su na rang listi rangirani ispod odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u prvom upisnom roku,
a u skladu s prijedlozima NNV-a
Senat Univerziteta u Tuzli u četvrtak, 06.07.2017. godine održao je sjednicu na kojoj je razmatrajući informaciju o održanim prijemnim ispitima i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u prvom upisnom roku u akademskoj 2017/2018. godini , utvrdio prijedlog Odluke kojom se omogućava upis kandidatima koji su na rang listi rangirani ispod odobrenog broja za upis. Upis će se vršiti u skladu s prijedlozima NNV-a fakulteta Univerziteta u Tuzli, kako slijedi: Medicinski fakultet, Farmaceutski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet, Mašinski fakultet i Rudarsko geološko građevinski fakultet.