Senat / Sjednice Senata

POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11. 2000. god.

 

Članovi Senata

 

Sjednice Senata