Informacija o projektu SEECEL - Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe

 

Projekt SEECEL - South east european centre for entrepreneurship learning - Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (www.seecel.hr) jeste projekat čija je ključna zadaća razvoj cjeloživotnog učenja za poduzetništvo. Nastao iz potrebe zemalja jugoistočne Europe, ujedno i kandidatkinja za ulazak u EU (Albanije, BiH, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske) i Hrvatske, da u svrhu razvoja poduzetništva porade na razvoju ljudskog potencijala, SEECEL je danas prepoznat od svih ključnih tijela Europske komisije. U razvoju poduzetništva kao ključne kompetencije, osim osnovnih i srednjih škola, cilj projekta SEECEL jeste uključivanje i visokoškolskih ustanova - univerziteta kako bi kroz svoje obazovne mehanizme usadile studentima želju i znanje za iskorištavanjem svojih potencijala u svrhu započinjanja novih biznisa. Stoga, na višem nivou obrazovanja, primarna svrha učenja poduzetništva trebala bi biti razvoj poduzetničkih kapaciteta i načina razmišljanja.


U tom kontekstu, učenje poduzetništva može imati raličite ciljeve, kao što su:
- razvoj poduzetničkog ''pogona'' među studentima (podizanje svijesti i motivacije),
- učenje studenata vještinama koje su im potrebne za pokretanje posla i upravljanje njegovim rastom,
- razvoj poduzetničkih sposobnosti kako bi identificirali i iskoristili mogućnosti.


Univerzitet u Tuzli je, na Rektorskoj konferenciji, imenovan kao pilot institucija u procesu ispunjavanja prethodno navedenih ciljeva u visokom obrazovanju u periodu od septembra 2014. godine do decembra 2015. godine.
Za voditelja projekta imenovana je mr.sc. Selma Smajlović, viši asistent.