SEECEL

 

 

  

 

Održan sastanak Rektora sa učesnicima projekta Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Evrope

 

Održana konferencija  „Ja sam poduzetnik“

 

Poduzetni studenti - poduzetan univerzitet - poziv

 

Poziv za video takmičenje za studente Univerziteta u Tuzli

 

INFORMACIJA O PROJEKTU SEECEL - Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe